Sisältömarkkinoinnin tila
2019

Astu uuteen aikakauteen

Yleisöt sirpaloituvat, massat tavoittavien medioiden aika on ohi

Yleisöjen pirstaloituessa yritysten omien medioiden merkitys kasvaa.

Sisältömarkkinoinnin yleistyessä ihmiset hukkuvat sisältöjen tulvaan.

Siksi sisältömarkkinoinnin vaatimustaso on nousussa.

Taktinen sisällöntuotanto ei enää riitä. Strategisen sisältömarkkinoinnin ytimessä ovat

  • asiakasymmärrys
  • media-ja kanavaosaaminen
  • jatkuva mittaaminen

20 % suomalaisista yrityksistä kokee olevansa etevä sisältömarkkinoinnissa.*
Käänsimme katseemme heihin.**

* Sisältömarkkinoinnin trendit -tutkimus syksy 2018
** Sisältömarkkinoinnin tila -tutkimus syksy 2019

Yllätyimme.

Mutta sinä ehkä tiesitkin tämän jo.
Organisaatiosi tekemän sisältömarkkinoinnin onnistuminen riippuu sinusta.


Tulokset osoittivat että kriittinen tekijä onnistumiselle on johdon näkemys ja tuki.

Yhteistä menestyjille on päätös resursoida sisältöjen tekemiseen osaava tiimi.


Asiakasymmärryksessä onnistujilla on enemmän kuin perusasiat kunnossa.

Heillä on määriteltynä segmentit, ostopolut ja he käyttävät monipuolisesti dataa apunaan.


Onnistunut sisältömarkkinointi tuottaa monipuolista sisältöä, joka nähdään palveluna.

Vaikka onnistujilla on selkeät vuosisuunnitelmat sisällöille, he osaavat myös tarttua hetkeen.


Mutta kyse ei ole vain hyvistä sisällöistä.

Onnistujilla jakelu on lähes yhtä suuressa roolissa kuin itse sisällöt.


Selkeästi määritellyt tavoitteet ja hyvin johdettu brändi ovat keskeiset menestystekijät ja pohja kaikelle tekemiselle.


Onnistujat ymmärtävät mittaamisen arvon ja keskittyvät heille relevantteihin mittareihin.

Tärkeimpiä tavoitteita ovat liiketoiminnan kehittyminen sekä asiantuntijuuden ja brändimielikuvan rakentaminen.

Laadullisen tutkimuksen toteutti kanssamme asiakasymmärrys- ja strategiatoimisto Kuulas Helsinki.

Haluatko kuulla tarkemmin tutkimuksen tuloksista, sisältömarkkinoinnin onnistujien näkemyksistä sekä tutkimuksen johtopäätökset?

Jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.

Tai ota yhteyttä

Jarmo Hovinen
0500-520981
jarmo.hovinen@kubo.fi